Rafał Syska

Rafał Syska, profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filmoznawca, specjalista od kina współczesnego i praktyk postfilmowych. Autor i redaktor kilkunastu książek. Stypendysta Fundacji Tygodnika „Polityka”, Na Rzecz Nauki Polskiej i Kościuszkowskiej. Scholar visiting na Columbia University. Redaktor naczelny czasopisma „EKRANy”. Dwukrotnie dyrektor organizacyjny MFF „Etiuda”. Kurator wystaw Stanley Kubrick (2014) i Wajda (2019). Od 2016 dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi

Opis wystąpienia

Archiwa i trendy w światowym wystawiennictwie filmowym

Tematem wystąpienia będzie prezentacja dominujących trendów w wystawach filmowych w światowym muzealnictwie. Na wstępie zostaną przedstawione najważniejsze paradoksy ekspozycji filmowych, a w dalszych fragmentach przykłady wystawienniczych trendów. Za egzemplifikacje zostaną obrane wystawy „Stanley Kubrick”, czyli przykład tradycyjnej touring exhibition, „Harry Potter”, czyli multimedialne widowisko uruchamiające możliwie najszersze spektrum zmysłów odbiorcy i Narodowe Centrum Kultury Filmowej, czyli budowana obecnie instytucja, która działania edukacyjne i upowszechniające zamierza realizować m.in. przez wystawy stałe i czasowe. Każde z tych przedsięwzięć powiązane jest ściśle z aktywnością archiwistyczną, gromadzeniem obiektów, konserwacją, przygotowaniem do wystaw i selekcją materiału, a następnie przygotowaniem narracji i kolejności prezentacji eksponatów.