Międzynarodowa konferencja 

„Illuminating the archives – film archives alive and their audiences”

28-29 czerwca 2021
ONLINE/SOKOŁOWSKO 

W ramach Jubileuszu 80-lecia urodzin Krzysztofa Kieślowskiego
pod honorowym patronatem Marii Kieślowskiej

Konferencja organizowana przez Fundację Sztuki Współczesnej In Situ opiekującą się i rozwijającą kolekcję Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego zapewni platformę wymiany doświadczeń archiwistom, kuratorom, badaczom oraz innym profesjonalistom, którzy zajmują się kolekcjami dokumentów związanych z filmem, w tym scenariuszami, materiałami biograficznymi filmowców, dokumentacją produkcyjną, fotosami oraz innymi archiwaliami okołofilmowymi. Merytorycznie konferencję wspiera Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, instytucja zarządzająca projektem Łódź Miasto Filmu UNESCO.  

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie nowych metod upowszechniania zasobów archiwalnych, pracy badawczej z archiwami oraz współpracy archiwów z sektorami kreatywnymi, w tym z twórcami oraz przemysłami kreatywnymi. Konferencja będzie również służyć nawiązaniu kontaktów pomiędzy archiwistami, kuratorami projektów archiwalnych i działań wystawienniczych w obszarze filmu oraz różnymi grupami odbiorców archiwów filmowych i miłośników kina.

Dzięki wydarzeniu możliwa będzie również analiza wyzwań, przed jakimi stoją archiwa społeczne w Polsce, w zakresie budowania relacji z odbiorcami, partnerami publicznymi i biznesem oraz pozyskiwania finansowania na prowadzenie działalności. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 600 archiwów społecznych. Jedynie niewiele z nich zajmuje się jednak spuścizną indywidualnych twórców, artystów, osobowości. Konferencja będzie okazją do nawiązania relacji pomiędzy polskimi archiwami biograficznymi.

Konferencja będzie doskonałą okazją do zaprezentowania Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego i jego zbiorów w Sokołowsku. Wydarzenie będzie również wzbogacone o program towarzyszący, w ramach którego odbędą się pokazy filmów Krzysztofa Kieślowskiego z prelekcjami i wprowadzeniami wybitnych filmoznawców. W ramach wydarzenia zostaną również zaprezentowane materiały zarejestrowane podczas wszystkich edycji festiwalu Hommage a Kieślowski. 

Wydarzenie wpisuje się w obchody Jubileuszu 80 lecia urodzin Krzysztofa Kieślowskiego. Przez okres całego lata w Sokołowsku, w weekendy począwszy od 27 czerwca odbędą się pokazy ponad 50 filmów krótko- i długometrażowych Mistrza oraz filmów nawiązujących do jego twórczości. Jednocześnie w Łodzi przez całe lato będzie można odwiedzić multimedialną wystawę pt.”Bez końca” przygotowaną przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej i zlokalizowaną w EC1 Łódź Miasto Kultury. Znaczącą część wystawy tworzą obiekty i dokumenty pochodzące z Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku.

Partnerzy merytoryczni: Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, instytucja zarządzająca projektem Łódź Miasto Filmu UNESCO oraz Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Formularz zgłoszeniowy
    Prelegenci