A - dokumentacja aktowa

„Klaps”


Sygnatura: ATKK-KLA-I-001


Reżyseria: Krzysztof Kieślowski

Daty skrajne: 1976

Data: 1976

Forma: maszynopis

Liczba stron: 4

Język:

Kategoria: Film dokumentalny

Nazwa serii: Klaps

Rodzaj dokumentacji : A — dokumentacja aktowa


Opis : plan montażowy. Krótka impresja zmontowana z niewykorzystanych i odrzuconych materiałów do filmu fabularnego „Blizna”