A - dokumentacja aktowa

Personel


Sygnatura: ATKK-PER-I-005


Reżyseria: Krzysztof Kieślowski

Daty skrajne: 1974

Data: 1974

Forma: maszynopis

Liczba stron: 66

Język:

Kategoria: Film telewizyjny

Nazwa serii: „Personel”

Rodzaj dokumentacji : A — dokumentacja aktowa


Opis : scenariusz do filmu TV (maszynopis z odręcznymi poprawkami i dopiskami)