Wioletta Laskowska – Smoczyńska

Japonistka, tłumaczka, kuratorka wydarzeń artystycznych. Ukończyła studia japonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia magisterskie z  literatury japońskiej na Toyo University w Tokio. Od 1999 roku pracuje w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, gdzie zajmuje się między innymi kontaktami zagranicznymi oraz organizacją wydarzeń artystycznych i konferencji naukowych. 

Zaangażowana była również w prace prowadzone w Archiwum Andrzeja Wajdy przekazanym Muzeum Manggha przez Reżysera w 2011 roku. W latach 2016 -2018 była kuratorem merytorycznym projektu:  Digitalizacja oraz udostępnienie zbiorów Archiwum Andrzeja Wajdy przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie”.Wśród jej publikacji na temat kultury japońskiej znalazły się także artykuły dotyczące związków Andrzeja Wajdy z Japonią (między innymi w katalogu wystawy Andrzej Wajda. Japoński notes z 2019 roku).

Opis wystąpienia

Archiwum Andrzeja Wajdy – wyzwania i zadania:  kilka słów o projekcie digitalizacji

W latach 2016 -2018 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” realizowało  projekt pn. Digitalizacja oraz udostępnienie zbiorów Archiwum Andrzeja Wajdy przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfrowe zasoby regionalne” 

Celem projektu było stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla szerokich grup odbiorców poprzez udostępnienie on-line części unikatowych zbiorów cyfrowych Archiwum Andrzeja Wajdy przekazanych Muzeum Manggha przez Reżysera w 2011 roku. 

W ramach projektu zdigitalizowano ponad 4000 obiektów. Ponadto został zaprojektowany i utworzony portal internetowy www.wajdaarchiwum.pl zawierający między innymi 10 ścieżek tematycznych szeroko prezentujących  twórczość i wszechstronną działalność Mistrza. 

Podczas wystąpienia chciałabym opowiedzieć o wyzwaniach i zadaniach jakie w toku przygotowań i realizacji projektu stanęły przed zespołem Muzeum Manggha.