Peter Jansson

Peter Jansson jest psychoanalitykiem, Filozofem i Pisarzem. Jego praca intelektualna mieści się na pograniczu psychoanalizy i kultury (sztuki, filmu i literatury) oraz filozofii, a on sam brał udział w wielu antologiach z tego zakresu. Jest w końcowej fazie prac nad większą książką o Kieślowskim, wygłaszał wykłady i pisał artykuły na temat polskiego filmowca. Napisał też książkę o szwedzkiej pisarce i poetce Karin Boye (Själens krypta. Några tankar om Karin Boyes Kris, 2018). Obecnie uczestniczy w pracach nad angielską antologią zawierającą psychoanalityczne spojrzenie na szwedzkiego reżysera Ingmara Bergmana, a w przyszłości planuje napisać książkę o włoskim malarzu Caravaggio.

Opis wystąpienia

W stosunku do tradycyjnej analizy filmowej, w której film i twórczość filmowa są interpretowane i rekonstruowane, chciałabym przedstawić inną perspektywę: czego dzieła filmowe Kieślowskiego mogą nas nauczyć o świecie i życiu? Jakie obrazy Europy i Zachodu, polityki i ideologii, społeczeństwa i kultury przywołują jego filmy? Jakie wyobrażenia i fantazje kryją się w opowieściach o ludziach, świecie, w którym żyją, ich ciałach, duchowości, pragnieniach, zwątpieniu, rozpaczy, samotności…? Jako filozof egzystencji, psychoanalityk, Kieślowski miał melancholijną i tragiczną wrażliwość na kondycję ludzką i los człowieka (i tu należy rozumieć jego związek z Bergmanem), tam też odnajdujemy marzenie o prawdziwej wspólnocie, światło nadziei i pojednania. Jak sam mówi: Wszystkie moje filmy, od pierwszego do ostatniego, opowiadają o jednostkach, które są trochę zagubione, które nie bardzo wiedzą, jak żyć, nie bardzo wiedzą, co jest dobre, a co złe i dlatego mają rozpaczliwą nadzieję, że coś się wydarzy.