Diana Dąbrowska

Filmoznawczyni związana z Łodzią Filmową, animatorka kultury, w latach 2014 – 2019 wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego, organizatorka przeglądów i festiwali filmowych, od 2019 roku kuratorka festiwalu filmowego Hommage a Kieślowski w Sokołowsku. Od 2021 realizuje projekt „Kieślowski 2.0 – Nauka o filmie poprzez twórczość Krzysztofa Kieślowskiego”. Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Opis wystąpienia

Archiwa w twórczej edukacji filmoznawczej na przykładzie wykorzystania materiałów z Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku

Wystąpienie Diany Dąbrowskiej ma na celu pokazanie w jaki sposób można wykorzystywać archiwa do kreatywnej edukacji o kinie i wokół kina. Filmoznawczyni przedstawi przykłady praktyczne, które sama wykorzystuje w ramach prowadzonego przez siebie projektu „Kieślowski 2.0 – nauka o filmie poprzez twórczość Kieślowskiego”. Nie zabraknie również refleksji związanej z wykorzystywaniem archiwaliów w najnowszych badaniach filmoznawczych prowadzących do ważnej reinterpretacji/rewizytacji kanonicznych zjawisk z historii filmu światowego i polskiego.