Barbara Miller

Barbara Miller jest zastępcą dyrektora ds. kuratorskich w Museum of the Moving Image (Muzeum Ruchomego Obrazu) w Nowym Jorku, gdzie zajmuje się organizacją wystaw i zarządzaniem treścami składającymi się na  stałą kolekcję kultury materialnej związanej z filmem, telewizją i mediami cyfrowymi.  

Do najważniejszych projektów w MoMI należą: The Jim Henson Exhibition; Mad Men Matthew Weinera;  Filmy graficzne i incepcja 2001: Odyseja kosmiczna:  Sztuka animacji Chucka Jonesa; oraz Born Digital: Pathways Towards Preservation inicjatywa finansowana przez Andrew W. Mellona, mająca na celu wprowadzenie zrównoważonych praktyk gromadzenia i ekspozycji związanych z mediami cyfrowymi.

Miller prowadzi również obecnie w MoMI działania mające na celu całkowitą reimaginację i przeprojektowanie wystawy głównej, wspierane przez Institute for Museum and Library Services. Otrzymała tytuł doktora antropologii kulturowej na Uniwersytecie Nowojorskim i wykładała muzealnictwo na Uniwersytecie Fordham.

Opis wystąpienia

Postrzeganie filmu poprzez kulturę materialną: Spojrzenie z Museum of the Moving Image

W ilustrowanej prezentacji Barbara Miller, zastępca dyrektora ds. kuratorskich w Museum of the Moving Image (MoMI) w Nowym Jorku, przedstawi przegląd stałej kolekcji kultury materialnej Muzeum oraz opowie o rodzajach „historii”, o których Muzeum opowiada na wystawach z wykorzystaniem obiektów związanych z filmem. Skupi się na powstawaniu wystawy Jima Hensona w MoMI oraz na prezentacji wystawy Martina Scorsese (ta ostatnia powstała w Deutsche Kinemathek) – dwóch „studiów przypadku”, które badają karierę filmowca poprzez obiekty związane z jego twórczością. W swoim wystąpieniu ma zamiar przedstawić kwestie dotyczące wystaw związanych z filmem, w tym: w jaki sposób takie prezentacje mogą pogłębić nasze rozumienie sztuki filmowca? Jak stworzyć wystawę, która jest pouczająca bez fetyszyzowania przedmiotów związanych z twórczością artysty? Jak zachować równowagę między koncentracją na dziele sztuki (np. filmach) a związanymi z nim „efemerydami”?