Annette Insdorf

Annette Insdorf jest profesorką filmu w Szkole Sztuk Pięknych Uniwersytetu Columbia. Jest autorką Francois Truffaut, studium twórczości francuskiego reżysera; autorką dwóch książek o polskich filmowcach — Podwójne życie, Druga szansa: Kino Krzysztofa Kieślowskiego i Przeczucia: Kino Wojciecha Hasa; Philipa Kaufmana oraz przełomowe studium Nieusuwalne cienie: film i holokaust (z przedmową Elie Wiesela). Jej najnowsza książka to Uwertury filmowe: Jak czytać sceny otwierające Otrzymała nagrodę Mel Novikoff na Festiwalu Filmowym w San Francisco w 2018 roku.

Opis wystąpienia

Wywiad z Annette Insdorf – doświadczenie w nauczaniu Kieślowskiego nowym pokoleniom uczniów. Prowadzony przez Michała Oleszczyka.