Kolekcje

Kolekcja: Zdjęcia szkolne Krzysztofa Kieślowskiego

Zajęcia praktyczne na pierwszym roku łódzkiej Filmówki obejmowały miedzy innymi samodzielne fotografowanie. W tym czasie Krzysztof Kieślowski wykonał cykl zdjęć, które po latach weszły w skład wystawy „Fotografie z miasta Łodzi”. Przyszły reżyser dokumentował swoim aparatem codzienność życia w mieście, w którym studiował, skupiając się przede wszystkim na jego mieszkańcach. Stanisław Zawiśliński w książce „Ważne, żeby iść” pisze: „Kieślowski lubił robić zdjęcia. Całymi dniami łaził po Łodzi. Najpierw z aparatem „Druh”, potem z dwuobiektywową lustrzanką „Start”. W kadrze zatrzymywał wiejskie kwiaciarki i przekupki, zalęknione matki z małymi łobuziakami, zobojętniałych mężczyzn wystających w bramach kamienic, kibiców sportowych, dzieci na torach, przygaszonych staruszków. Z upodobaniem portretował twarze. Rozmaite. Fotografowane z bliska i z daleka, w oknach, za szybą tramwaju, autobusu, urzędowego kantoru. Zamyślone, pełne niepokoju, zmęczone. Rzadko pogodne. Może trudno było takie spotkać…”