AV- dokumentacja audiowizualna

Rozmowa z Annette Insdorf – doświadczenie w nauczaniu Kieślowskiego nowym pokoleniom uczniów.

Prowadzenie: Michał Oleszczyk


Międzynarodowa konferencja „Illuminating the archives – film archives alive and their audiences”


28-29 czerwca 2021
ONLINE/SOKOŁOWSKO