AV- dokumentacja audiowizualna

Spotkanie z Katarzyną Surmiak-Domańską, autorką książki „Kieślowski. Zbliżenie”