A - dokumentacja aktowa

Wiersze – wiersze szkolne Kieślowskiego: „Drogi”, „Życie czasu.”