A - dokumentacja aktowa

Dowcip


Sygnatura: ATKK-STU-I-DOW-002


Reżyseria: Krzysztof Kieślowski

Daty skrajne: 1957–1996

Data: 1996

Forma: maszynopis

Liczba stron: 2

Język:

Kategoria: Etiudy i fotografie szkolne

Nazwa serii: Etiudy i fotografie szkolne

Rodzaj dokumentacji : A — dokumentacja aktowa


Opis : scenopis