A - dokumentacja aktowa

Stadion


Sygnatura: ATKK-STA-I-003


Reżyseria: Krzysztof Kieślowski

Daty skrajne: 1957–1996

Data: 1996

Forma: maszynopis

Liczba stron: 5

Język:

Kategoria: Film dokumentalny

Nazwa serii: Filmy niezrealizowane

Rodzaj dokumentacji : A — dokumentacja aktowa


Opis : scenariusz filmu dokumentalnego