A - dokumentacja aktowa

Studio Prób Filmowych – program działalności studia na 1 rok pracy


Sygnatura: ATKK-SPF-I-001


Reżyseria:

Daty skrajne: 1970

Data: 1970

Forma: maszynopis + rękopis

Liczba stron: 4

Język:

Kategoria: Dokumenty służbowe

Nazwa serii: Materiały z wytwórni filmowych

Rodzaj dokumentacji : A — dokumentacja aktowa


Opis : program działania