A - dokumentacja aktowa

Propozycje Koła Młodych: spotkań autorskich i pokazów w klubie KUŹNICA w Krakowie


Sygnatura: ATKK-SFP-I-007


Reżyseria:

Daty skrajne: 1977–1978

Data: 1978

Forma: maszynopis

Liczba stron: 2

Język:

Kategoria: Korespondencja

Nazwa serii: Korespondencja

Rodzaj dokumentacji : A — dokumentacja aktowa


Opis : Koło Młodych SFP – propozycje filmów i spotkań