A - dokumentacja aktowa

Robotnicy


Sygnatura: ATKK-ROB-I-003


Reżyseria: Krzysztof Kieślowski

Daty skrajne: 1970

Data: 1970

Forma: maszynopis

Liczba stron: 3

Język:

Kategoria: Film dokumentalny

Nazwa serii: Film dokumentalny

Rodzaj dokumentacji : A — dokumentacja aktowa


Opis : scenariusz