A - dokumentacja aktowa

Zegarmistrz


Sygnatura: ATKK-REK-ZEG-I-008


Reżyseria: Krzysztof Kieślowski

Daty skrajne: 1957–1996

Data: 1996

Forma: maszynopis

Liczba stron: 1

Język:

Kategoria: Film reklamowy

Nazwa serii: Film reklamowy

Rodzaj dokumentacji : A — dokumentacja aktowa


Opis : scenariusz