A - dokumentacja aktowa

Personel


Sygnatura: ATKK-PER-I-007


Reżyseria: Krzysztof Kieślowski

Daty skrajne: 1975

Data: 1975

Forma: maszynopis + rękopis

Liczba stron: 3

Język:

Kategoria: Film telewizyjny

Nazwa serii: „Personel”

Rodzaj dokumentacji : A — dokumentacja aktowa


Opis : Kopia maszynopisu z odręcznymi dopiskami. Na drugiej stronie odręczny list nieznanego autora z uwagami odnośnie filmu