A - dokumentacja aktowa

Personel


Sygnatura: ATKK-PER-I-006


Reżyseria: Krzysztof Kieślowski

Daty skrajne: 1975

Data: 1975

Forma: maszynopis

Liczba stron: 13

Język:

Kategoria: Film telewizyjny

Nazwa serii: „Personel”

Rodzaj dokumentacji : A — dokumentacja aktowa


Opis : listy w sprawie produkcji (z odręcznymi poprawkami i dopiskami)