A - dokumentacja aktowa

Wieczór autorski


Sygnatura: ATKK-NZ-WA-I-001


Reżyseria: Krzysztof Kieślowski

Daty skrajne: 1957–1996

Data: 1996

Forma: maszynopis

Liczba stron: 2

Język:

Kategoria: Filmy niezrealizowane

Nazwa serii: Filmy niezrealizowane

Rodzaj dokumentacji : A — dokumentacja aktowa


Opis : szkic filmowy