A - dokumentacja aktowa

Milion


Sygnatura: ATKK-NZ-MIL-I-007


Reżyseria: Krzysztof Kieślowski

Daty skrajne: 1970

Data: 1970

Forma: maszynopis + rękopis

Liczba stron: 3

Język:

Kategoria: Filmy niezrealizowane

Nazwa serii: Film dokumentalny

Rodzaj dokumentacji : A — dokumentacja aktowa


Opis : scenariusz