A - dokumentacja aktowa

„Przejście podziemne” – wniosek o taśmę filmową


Sygnatura: ATKK-PRZEJ-POD-016


Reżyseria: Krzysztof Kieślowski

Daty skrajne: 1973

Data: 1973

Forma: maszynopis

Liczba stron: 1

Język: polski

Kategoria: Film telewizyjny

Nazwa serii: „Przejście podziemne”

Rodzaj dokumentacji : A — dokumentacja aktowa


Opis : wniosek o taśmę filmową – maszynopis z odręcznymi poprawkami