A - dokumentacja aktowa

„Przejście podziemne” – nowela filmu TV


Sygnatura: ATKK-PRZEJ-POD-016


Reżyseria: Krzysztof Kieślowski

Daty skrajne: 1973

Data: 1973

Forma: maszynopis

Liczba stron: 15

Język: polski

Kategoria: Film telewizyjny

Nazwa serii: „Przejście podziemne”

Rodzaj dokumentacji : A — dokumentacja aktowa


Opis : nowela filmu TV – maszynopis z odręcznymi poprawkami i dopiskami