A - dokumentacja aktowa

„Amator” – nagrody


Sygnatura: ZOSIA 691-5


Reżyseria: Krzysztof Kieślowski

Daty skrajne: 11,1979

Data: 1979.11.01-1979.11.30

Forma: fotografia

Liczba stron:

Język:

Kategoria: Film fabularny

Nazwa serii: „Amator”

Rodzaj dokumentacji : A — dokumentacja aktowa


Opis : Dyplom II nagrody przyznanej w drodze plebiscytu widzów VI Forum Filmowego przeglądu Polskich filmów Fabularnych w Lublinie