Archiwum rodzinne

Fotografie ze zbioru rodzinnego z lat 1941-1967