Archiwum rodzinne

Maria Cautillo i Krzysztof Kieślowski


Sygnatura: AKK-MF-AP-R-13-00107


Data: 1967.01.21-1967.01.21

Kategoria: Archiwum rodzinne

Nazwa serii: Fotografie rodzinne

Rodzaj dokumentacji : F — dokumentacja fotograficzna

Autor zdjęcia : nieznany


Opis : Krzysztof Kieślowski poznał Marię Cautillo w październiku 1966 roku. Tak jak on studiowała w Łodzi. Była wówczas na drugim roku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Po kilku tygodniach oświadczył się jej a w styczniu 1967 roku pobrali się.