Artykuły

Kieślowski Odkrywany

Twórczość Kieślowskiego cieszy się na świecie niesłabnącym zainteresowaniem. Badacze i wielbiciele jego filmów zdecydowanie najwięcej uwagi poświęcają jego filmom fabularnym. Tymczasem wspaniałe dokonania tego artysty, jakimi może się szczycić polskie kino dokumentalne, pozostają mniej znane, by nie powiedzieć nie odkryte. Wiele z tych filmów ukazało się na DVD, można je odnaleźć w Internecie, ale odsłanianie kunsztowności i oryginalności ich wykonania następuje powoli. Dowodem na niezwykłą „pojemność” znaczeniową krótkometrażowych filmów dokumentalnych Kieślowskiego może być ubiegłoroczny numer (1/2015) znakomitego czasopisma poświęconego sztuce filmu krótkometrażowego, „Short Film Studies”, w którym jego redaktor naczelny, prof. Richard Raskin, ceniony amerykański filmoznawca, zamieścił aż 11 artykułów poświęconych jednemu tylko dokumentowi Kieślowskiego, a przy tym najkrótszemu (5’:31”), czyli Urzędowi (1966).

W odkrywaniu znaczeń, formalnych walorów pozostałych filmów polskiego reżysera (w tym 23 dokumentalnych, jakie zrealizował) bez wątpienia pomocne okaże się powstające w Sokołowsku archiwum jego twórczości. Obok nowych odczytań i interpretacji wciąż do odkrycia pozostają okoliczności powstania tych filmów, a także dzieje projektów niezrealizowanych, a nawet losy ludzi uwiecznionych przed laty na taśmie filmowej przez twórcę Siedmiu kobiet w różnym wieku (1978).

Powstanie archiwum stwarza wyjątkową okazję do prowadzenia badań nad całą spuścizną najbardziej znanego na świecie z polskich filmowców. Nie ulega wątpliwości, że zgłębianie sztuki Kieślowskiego zawsze będzie wymagało sięgania do źródeł, poznawania kontekstów i okoliczności. Im bardziej dokonania wybitnego artysty nas fascynują, przyciągają, przemawiają do naszej wrażliwości, tym bardziej chcielibyśmy więcej na jej temat wiedzieć.


Autor: Mikołaj Jazdon