A - dokumentacja aktowa

„Koncert życzeń” – odręczne notatki (tytuł roboczy „Wycieczka”)